La nostra gent

L'EBB està formada majoritàriament per persones del poble de Bunyola de molt variades edats i inquietuts. L'organització és assemblearia, regida per uns estatuts i un Reglament de Règim Intern. La Comissió Directiva és l'encarregada de dinamitzar les activitats que feim.

El 19 de maig del 2011 es va renovar la Comissió Directiva, que actualment està formada per:

Jaume Pascual Quetglas a la Direcció

Jordi Cloquell Noceras a la Vicedirecció

Toni Colom Mateu a la Tresoreria

Margalida Batle Quetglas a la Secretaria

Marina Cerdà Far adjunta a la Secretaria

Marian Serralta Cunill, Tomeu Guardiola Borràs i Magdalena Colom Bibiloni com a vocals.

Per pertanyer a l'EBB només s'ha de tenir ganes de ballar, fer música o participar a les activitats que organitzam. Esteim oberts a tothom i si voleu formar part de la nostra associació basta demanar-ho expressament i estar d'acord amb els nostres estatuts.

© Escola de ball de Bunyola 2010