Funcionament

L'EBB  està integrada per socis de número, socis col·laboradors i socis juvenils. Tots ells conformen el nucli de l'Associació, encara que sempre hi ha persones, que sense ser de l'Associació promiament dita, ens ajuden i participen en les nostres activitats.

El funcionament de l'EBB es assembleari, cada dos anys es renova la Comissió Directiva i cada any es fa una Assemblea General per passar comptes i donar explicacions de les activitats que la Comissió Directiva i en general l'Associació ha duit a terme durant l'any en curs. En aquesta Assemblea també es proposen noves activitats i s'expliquen els possibles projectes a realitzar, a més de la ratificació de nous socis si n'hi ha o donar-los de baixa.

Les activitats que fa l'Associació es financien a través de subvencions d'entitats públiques, altres organismes i aportacions de particulars en concepte de divulgació a les actuacions que fa el grup de músics i balladors. 

© Escola de ball de Bunyola 2010