Festa

Recuperació de la Festa del Quarteró a la possessió de Barcelona (1995). A partir d'aquest any hem organitzat cada any la festa a una possessió diferent del terme de Bunyola, a S'estremera Nova (1996), Son Palouet (1997), a Biniatzar (1998), a S'Alqueria Blanca (1999), a Son Térmens (2000), a Honor (2001), a Son Vivot Vell (2002) i a Son Terrassa d'Orient (2003), a Es Rafalot (2004), a Sa Font Seca (2005), a Coma-sema (2006), a Son Pisà (2007), a (2008), a (2009), a Raixa (2010), i com a cosa excepcional aquest anys hem tornat anar a Raixa (2011).

© Escola de ball de Bunyola 2010