Es Quarteró

Festa popular en recordança del dia de festa que feien les collidores d'oliva bunyolines quan acabaven la temporada de la collita a cada possessió. El nom prové del "quartó" de vi (16 litres) que el majoral aportava a la festa, el menjar tradicional (perquè no hi havia altre cosa) eren arengades i boniatos. Aquesta festa es fa a una possessió diferent cada any i s'ha institucionalitzada el darrer diumenge de gener.

El Memorial

Convocatòria d'un Memorial juvenil de narració curta.

L'Exposició

Organització d'una exposició i activitats relacionades amb el tema del Memorial.

La Festa

Trobada a una possessió i cloenda del Quarteró, amb entrega de premis, dinar i festa. 

© Escola de ball de Bunyola 2010