Divulgació

A Mallorca i les illes

Participació a les festes del poble de Bunyola (Santa Catalina, La Mare de Deu de les Neus, Sant Mateu...) a més de col.loborar amb altres associacions del poble.

Organització des de 1994 del memorial Andreu Estarellas Pascual i la Festa d'Es Quarteró.

Organització de ballades populars.

Actuacions per difondre el ball, la música i la indumentària.

Fora de les illes

Hem realitzat nombrosos intercanvis amb grups de la península i altres països. També hem participat a Festivals i fet actuacions a diversos pobles i ciutats.

Altres activitats

Recitals de música tradicional. També l'any 1991 varem enregistrat un disc "Ara hi anam..." amb cançons de ball i cançons tradicionals per escoltar. 

© Escola de ball de Bunyola 2010